štvrtok 13. mája 2010

Rôzne reprezentácie modelu v Scia Engineer

Jednou z unikátnych vlastností Scia Engineer je, že každý projekt je schopný nezávislo na aktuálnej licencii uchovávať niekoľko reprezentácií toho istého modelu. Tieto reprezentácie sa nastavujú formou parametra zobrazenia – jedná sa len o iný pohľad na rovnaký objekt. Každý objekt teda može mať reprezentácií niekoľko, k dispozícií je viecero typov.

Nasleduje vymenovanie všetkých možností ktoré sú dostupné v aktuálnej verzi Scia Engineer 2010.