štvrtok 13. mája 2010

Rôzne reprezentácie modelu v Scia Engineer

Jednou z unikátnych vlastností Scia Engineer je, že každý projekt je schopný nezávislo na aktuálnej licencii uchovávať niekoľko reprezentácií toho istého modelu. Tieto reprezentácie sa nastavujú formou parametra zobrazenia – jedná sa len o iný pohľad na rovnaký objekt. Každý objekt teda može mať reprezentácií niekoľko, k dispozícií je viecero typov.

Nasleduje vymenovanie všetkých možností ktoré sú dostupné v aktuálnej verzi Scia Engineer 2010.

 

Obecné teleso

image

Použitím  3D telesa može byť zobrazenýlubovolný objekt. V terminológií Scia Engineer sa telesá nazývajú Obecné telesá.          V projekte sa môžu nachádzať v jednom z troch stavov – Korektné 3D teleso, Otvorená škrupina alebo obecný objekt. Telesá nie sú používané v žiadnom type výpočtu.

 image

 

Konštrukčný Model

image

Konštrukčný model zobrazuje reálny fyzický tvar koštrukcie, t.j. virtuálny informačný model budovy. Môže obsahovať nosné aj nenosné časti konštrukcie. Presnú geometriu prvkov je možné využiť aj vo výpočtovom tvare, napríklad na definovanie presnej polohy oceľových prípojov alebo výstužné vložky ktoré nie sú používané v posudkoch, ale len vo výkazoch materiálu.

 

Výpočtový Model

image

Výpočtový model je používaný pre MKP analýzu, návrh a posudky. Je to vždy fiktívny a zjednodušený model reálnej konštrukcie. Niektoré pravidlá na tvorbu výpočtového modelu sú závislé na národnej norme, niektoré sú známe ako empirické pravidla. V každom prípade je nutný kvalifikovaný pohľad stavebného inžiniera. Fiktívny výpočtový model musí odrážať reálne správanie sa konštrukcie, tak ako aj poskytovať výsledky ktoré sú požadované pre daný typ analýzy a posudku so zmysluplnou efektivitou.

Niektoré typické rozhodnutia, ktoré už podstaty nie je možné automatizovať môžu byť napríklad : zvolenie typu prvku 1D alebo 2D z obecného tvaru telesa, veľkosť a typ sieťe konečných prvkov, prídavné výpočtové data ako sú kĺby, tuhé ramená, podpory excentricity a pod.

 

MKP Model

image

MKP model je numerická reprezentácia Výpočtového modelu. MKP model obsahuje len uzly MKP siete so zodpovedajúcimi parametrami, ktoré sú nutné na správne zostavenie a vyriešenie matice tuhosti v závislosti od zvoleného typu riešiča.

 

Vzťahy medzi jednotlivými modelmi

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára